میترسم از دخترایی که شرم و حیا ندارن ...

 

اینایی که هر روز با یکی می پرن

اینایی که افتخار میکنن با چنتا پسر دوستن

اینایی که الگوشون شده جولی و لوپز

اینایی که چپ چپ نگاه کردن پسرارو کلاس میدونن

 

و کلی کیف میکنن

اونایی که خجالت میکشن با مامانشون تو خیابون راه برن...


اینایی که بخاطر یه پسر،

هزارتا دروغ به پدر مادرشون میگن...


اینایی که از احساسات بویی نبردن...


اینایی که ظرافت زنونه ندارن...


اینایی که بد دهنن...


اینایی که شیطنتو با هرزگی اشتباه گرفتن...


اینایی که به جای شیطنتای دخترونه،

کارشون شده تیغ زدن ،

و دنیاشون شده مدل ماشین و پول و شارژ ..


میترسم...


میترسم از دخترایی ک دیگه دختر نیستن ..

همیشه یادت باشه جنس ارزون مشترشیم زیاده

و اینم بگم یه هورمونی تو پسر هست

که اگه دوزش بزنه بالا

به خر ماده ام رحم نمیکنه...

بانو...

قدر خودتو بدون...

خیلی بیشتر ازینا می ارزی...

بــآنـوے ســرزمین مــن...

ارزش خــودتــــو بــدون.!

بدون کــــﮧ تــــو قــرآره...

لیــلــےشــیریــن پــرنسسو...تمـــآم هستـــے یکــ مـــرد بــاشـے !

قــرآره چشـمآت گــرمآ بــخش مـــردے بـــآشه!

قــرآره آغــوشتـــ لطیفـــ تــریـن جــآیگــاه مـــردے بـــآشه ! !

قــرآره مــوهــآتـــ

"نـــوازشگـــر" بـــے خــوآبــے هــآے مـــردے بـــآشه ! ! !

قــرآره شخصیتتــــ اوج غــرور مـــردے بـــآشه!

بـــــانــو ...

تـــوزیبــآتریــن

لطیفـــ تریــن

با احســـاس تریــن

و پـــآکــ تریــن

مـــوجود ایــن کـــره خــآکــے هستـــے!

{ارزش خــودتــــو بدون }


منبع این نوشته : منبع
اینایی ,قــرآره ,بـــآشه ,مـــردے ,تریــن ,میترسم ,مـــردے بـــآشه ,بـــآشه قــرآره ,مـــردے بـــآشه قــرآره